Najlepiej jeżeli od razu trafisz na dobrego nauczyciela. Pierwszego trenera lub trenerkę wspomina się najcieplej

Po wybraniu klubu najlepiej najbliższego miejsca zamieszkania uzyskaj zgodę rodziców na treningi.

Warunkiem dopuszczenia do intensywnego wysiłku fizycznego a tym bardziej do treningów jest pozytywna opinia lekarza.