baner

RozgrywkiPL

YouTube ZPRP

Konf5Konf230 czerwca br odbyło się w sali B Politechniki Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej, walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Opolskiego Związku Piłki Ręcznej. Pierwotnie zakładano, że wybory na 4-letnią kadencję odbędą się w zeszłym roku jednak z powodu pandemii wybory przełożono. Uczczono powstaniem, osoby które zmarły w czasie poprzedniego czterolecia. Prezes podziękował także osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie i postanowiły nie kandydować na nową kadencję.

Przy prawie pełnej frekwencji, uprawnionych do głosowania. delegatów opolskich klubów piłki ręcznej, po sprawozdaniu Prezesa z działalności Zarządu za okres dotychczasowej kadencji i po udzieleniu absolutorium dla Prezesa i ustępującego Zarządu,  przystąpiono do głosowania. Uczestnicy usłyszeli  wcześniej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Złożono kilka wniosków formalnych i postulatów na zakończenie spotkania, zgodnych z przyjętym Regulaminem. Rozpatrzono propozycję dotyczącą zmiany statutu, gdzie obligatoryjne Zarząd może być poszerzony o Przewodniczącego Rady Trenerów.

Konf4Na Prezesa OZPR wybrano dotychczasowego szefa Związku Jana Chudzikiewicza. Nad ważnością głosowania czuwała Komisja Mandatowo - Skrutacyjna. Po wyborach na członków Komisji Rewizyjnej przystąpiono do wyborów członków Zarządu. Do wyłonienia pełnego składu potrzebne było dodatkowe głosowanie. Delegaci wybrali w kolejności alfabetycznej, skład nowego Zarządu: Banachowski Bartosz, Jochymek Agnieszka, Kessler Melania, Kowalczyk Bartłomiej, Kuptel Rafał, Motyka Andrzej, Nawrocki Maciej.

Konf1